Cách mua EMAKED giá dặc biệt tại Nhật

スクリーンショット 2021-06-01 17.50.51.png

※Vì giá niêm yết của EMAKED là giống nhau nên dù mua ở đâu thì giá cũng không thay đổi.

Giá đặc biệt duy nhất chỉ có tại trang web đặc biệt chính hãng EMAKED.

※Không thể vận chuyển bên ngoài Nhật Bản

emaked giá đặc biệt

Hướng dẫn cách mua EMAKED giá dặc biệt (mua set 3 lọ 1 lần)

1

Mở liên kết ~liên kết giá đặc biệt ~

 

2

Những ai muốn nhờ PAPAKEN mua thì hãy liên lạc trực tiếp với PPK nhé

PAPAKEN sẽ hỗ trợ mua giúp các bạn gặp khó khăn khi mua hàng thông qua 1 website đặc biệt.

 

IMG_6619.PNG

3

5

4

IMG_5040.PNG

Tắt khung chat

IMG_5041.PNG

Tắt khung chat

6

IMG_4343.PNG

Tắt khung chat

IMG_5043.PNG

Kéo xuống

7

IMG_4346.PNG

Mua định kỳ

(mỗi lọ / Sét 3lọ)

Mua 1 lọ

8

IMG_4347.PNG

Họ (bắng Katakana)

Tên (bắng Katakana)

Họ Furigana(bắng Katakana)

Tên Furigana(bắng Katakana)

Số hòm thư

Không thêm dấu gạch ngang "-"

Chọn tỉnh

Số điện thoại(Nhật Bản)

Không thêm dấu gạch ngang “-"

Thành phố, Số đường,

Tên căn họ, số phòng

9

10

IMG_4348.PNG

Địa chỉ E-mail

Giới tính

Nam    Nữ

Đặt mật khẩu

(4-20 ký tự chữ và số alphabet)

IMG_4350.PNG

Chọn cách thanh toán

Trả chậm👉

Trả  tín dụng👉

※Trả chậm

Hoá đơn sẽ được gửi kèm với sản phẩm, mang hoá đơn ra combini để thanh toán

11

12

IMG_4351.PNG

Ngày nhận sản phẩm lần đầu

Nhanh nhất có thể

( Sản phẩm sẽ được để vào hòm thư, trung bình sẽ mất 2,3 ngày )

Ngày nhận sản phẩm lần 2

IMG_4352.PNG

Kéo xuống cuối trang

13

IMG_4353.PNG

Định kỳ set 3 lọ 1 lần

¥12,100( 2,420+4,840+4,840 bao gồm thuế )

Định kỳ mỗi lọ

¥13,310(3,630+4,840+4,840 bao gồm thuế)

14

IMG_4354.PNG

15

16

IMG_4356.PNG

Đặt khoảng nhạn hàng

IMG_4357.PNG

17

18

Kiểm tra

IMG_4358.PNG
IMG_4359.PNG

Kết thúc mua hàng !!

PAPAKEN sẽ hỗ trợ mua giúp các bạn gặp khó khăn khi mua hàng thông qua 1 website đặc biệt

(miễn phí chi phí hỗ trợ)

Những ai muốn nhờ PAPAKEN mua thì hãy điền thông tin bên dưới và gửi cho PAPAKEN nhé.

PAPAKEN sẽ đặt hàng 1 ngày sau khi nhận được thông tin.

Nếu ai chưa hiểu cách mua thì hãy liên lạc trực tiếp với PPK nhé

https://www.facebook.com/papaken4

 

Cách huỷ EMAKED

Khi mua định kỳ thì cần mua tối thiểu sau 3 lọ.

Sau 3 lọ có thể huỷ mua định kỳ. Nếu không huỷ thì sản phẩm sẽ vẫn tiếp tục được gửi đến.

Cách huỷ rất đơn giản và có thể hoàn thành ngay.

Nếu không tiếp tục mua, hãy gọi đến số này hoặc gửi email để huỷ.

 

Số điện thoại : 0120-43-7970(9:00~22:00)

Địa chỉ mail : info@hojyudo.com

 

Tôi đã viết mẫu tiếng Nhật, các bạn hãy copy rồi điền tên và địa chỉ của bạn vào và dùng để gửi đi nhé ( Hãy nhớ xoá phần dịch tiếng Việt trước khi gửi nhé)

Copy mẫu tiếng Nhật👇

Chủ đề : EMAKED定期コース解約

(Hãy chắc chắn để viết chủ đề)

 

Nội dung ↓

 

水橋保寿堂カスタマーセンター様 

 

お世話になります。

Tên です 。

EMAKEDの定期コースの解約をお願いします。 

 

[定期コースを解約する商品]

 EMAKED 

 

[定期コース解約理由]  Lý do huỷ định kỳ course

・商品が余っている( 個) Còn thừa nhiều sản phẩm ( ... lọ ) 

・効果がない Không hiệu quả

・身体(肌)に合わない Không hợp với thể chất

・定期入会したつもりがない Không có ý định mua định kỳ

・金額が高く続けられない Giá thành cao nên không thể tiếp tục sử dụng

・他社の商品を使う Dùng sản phẩm của công ty khác

・病気のため(医者に止められた)Có bệnh khác ( bác sĩ chỉ định ngưng sử dụng ) 

・転居のため  Chuyển nhà 

・長期不在(連絡不通) Vắng mặt thời gian dài ( không liên lạc được )

・その他(理由: ) Lý do khác 

 

[ご希望の解約日]  Ngày muốn huỷ dịch vụ 

・すぐに解約

Huỷ ngay

 

Hoặc

 

・ 月 日分を受け取ってから解約

sau khi nhận sản phẩm của tháng

 

[お名前] Tên

 

[郵便番号] Số hòm thư

 

[住所] Địa chỉ

 

[電話番号] Số điện thoại

 

以上よろしくお願いします。