top of page

Kết quả sau khi để 10 bạn VN sử dụng dưỡng mi EMAKED

PPK đã để 10 bạn khán giả sử dụng thử dưỡng mi EMAKED trong vòng 3 tháng. Và các bạn đã gửi lại feedback nên tôi muốn chia sẻ cùng mọi người.

Tháng 5 năm nay tôi đã tìm kiếm người dùng thử sản phẩm trên FB. Và đã có khoảng 100 người đăng ký. Mình đã chọn ra 10 người để nhờ dùng thử và hãy cùng xem kết quả nhé

Người thứ 1

Người thứ 2

Người thứ  3

IMG_8091.jpg

Người thứ 4