top of page

Mua định kỳ EMAKED 
   

Chú ý 

Khi mua định kỳ thì cần mua tối thiểu sau 3 hộp.

Sau 3  có thể huỷ mua định kỳ.

2 tháng 1 lần sẽ nhận đươc 1 lọ bằng shipcod (tiền mặt khi giao hàng)

Đến lọ thứ 3 thì chúng tôi sẽ liên lạc sau khi chuyển hàng
Từ lọ thứ 4 trở đi, mỗi lần chúng tôi đều sẽ liên lạc trước khi chuyển hàng

Thông tin người mua định kỳ
​​※Cần thiết

Nếu ai có câu hỏi thì có thể liên hệ với page FB nhé.

https://www.facebook.com/emakedVN

Cảm ơn bạn

bottom of page