top of page

Sản phẩm của Nhật GĐ PPK yêu thích

Đây là những sản phẩm của Nhật mà PAPAKEN rất recommend cho các bạn.

Chỉ những sản phẩm mà Papaken thực sự đã sử dụng và rất hiệu quả mới được giới thiệu.


パパケンがおすすめする日本の商品です。

​全部実際にパパケンが使用してとても効果があった商品のみ紹介しています。

Nhờ PAPAKEN đặt hàng

PAPAKEN sẽ hỗ trợ mua giúp các bạn gặp khó khăn khi mua hàng thông qua 1 website đặc biệt

(miễn phí chi phí hỗ trợ)

Những ai muốn nhờ PAPAKEN mua thì hãy điền thông tin bên dưới và gửi cho PAPAKEN nhé.

PAPAKEN sẽ đặt hàng 1 ngày sau khi nhận được thông tin.

Hoá đơn sẽ được gửi kèm với sản phẩm, mang hoá đơn ra combini để thanh toán.

Thông tin người mua
​​※Cần thiết

Gửi ảnh đã viết địa chỉ cho PAPAKEN, hoặc nếu ai có câu hỏi thì có thể liên hệ với page FB nhé.

https://www.facebook.com/papaken4

ありがとうございました

bottom of page