top of page

the COSME OF THE YEAR 2020 !!

Tạp chí LDK the beauty nổi tiếng ở Nhật về các đánh giá khắt khe và không nhận quảng cáo từ các thương hiệu, đã trao cho dưỡng mi EMAKED danh hiệu.

“the COSME OF THE YEAR 2020” !!

#LDKtheBeauty là tạp chí duy nhất trên thế giới đánh giá thực chất các sản phẩm mỹ phẩm.

​Từ khoá

  • the COSME OF THE YEAR 2020 của Nhật

  • dưỡng mi EMAKED

bottom of page