top of page

Dùng dưỡng mi EMAKED mấy thang thì có hiệu quả ?

Có rất nhiều câu hỏi về việc mất bao lâu để có thể thấy hiệu quả của sản phẩm.

Dùng 1 lọ ( khoảng 2 tháng ) lông mi sẽ dài ra được như thế này.

Dùng 1 hộp là đã thấy hiệu quả rõ rệt rồi , nhưng để đạt được độ dài và dầy đẹp nhất thì dùng 3 hộp.

*hiệu quả khác nhau tuỳ vào từng người

​Từ khoá

  • Review dưỡng mi emaked

  • dưỡng mi nhật

bottom of page