top of page

Dưỡng mi EMAKED giành được Best beauty Award” của nửa đầu năm 2021

”Best beauty Award” của nửa đầu năm 2021 !!

Năm ngoái tạp chí về làm đẹp Pococe của Nhật Bản đã trao cho EMAKED danh hiệu Best beauty Award của cả năm 2020 và tháng này, Pococe lại tiếp tục trao cho EMAKED danh hiệu Best beauty Award của nửa đầu năm 2021 !!

Đây được đánh giá là sản phẩm mang lại kết quả và có thực lực nhờ độ đậm đặc cao.

​Từ khoá

  • dưỡng mi EMAKED

  • Best beauty Award

bottom of page