top of page

Review dưỡng mi EMAKED 18/6/2021

Xin chào mọi người !

Hôm nay PAPAKEN đã nhận được một review rất vui !! 

Chưa bao giờ mi mình dài tự nhiên như vậy, nhờ có Sp dưỡng mi mà giờ mi dài thích ghê !

duõng mi emaked review.jpeg

​Từ khoá

  • Emaked Việt Nam

  • Review dưỡng mi emaked

bottom of page